Tulang Pinoy

“Pagparaya”

Isang pusong nakahawla
Hindi malungkot sapagkat masaya
Dahil sa pagmamahal at pag-aaruga
Na minsan nitong pinadama.

Ngunit ang kasiyahang dala
Napalitan nang lungkot at luha
Dahil hindi nakatadhana ang bawat isa
Kaya ang nakahawla ay papalayain na.

Marami man ang naging pagbabago
Ang nakasayanan ay bigla lang naglaho
Ngunit ganyan ang kapalaran nating mga tao
Nasa pag-ibig wala talagang perpekto.

Ang pagparaya ay hindi para saktan ka
Kundi ang makita kang masaya
Sa piling nga lang ng iba
Na hinding-hindi ko magagawa.